Recentment l’equip d’Ecopime hem gestionat el projecte de comunicació d’obres menors per a l’adequació del centre familiar infantil “Dimoni Cucarell” de Cornellà de Llobregat; el projecte no només ha estat sobre les actuacions interiors, sinó també per a la llicència d’obres dels rètols exteriors. Finalment s’han realitzat els tràmits de comunicació prèvia d’inici de l’activitat davant l’Ajuntament del municipi.

El centre, que es troba situat al carrer Marià Fortuny 31 del municipi de Cornellà de Llobregat, necessitava adequar un local a la nova activitat i per tant calia disposar de la llicència municipal d’obres menors, a través de la qual l’Ajuntament n’autoritzés l’obra.

[Tweet “A @Ecopime som especialistes en projectes d’obertura de qualsevol tipus de local.”]

Per què necessito comunicar una obra menor?

La comunicació prèvia de l’obra menor serveix per donar a conèixer l’actuació que durem a terme a l’Ajuntament del municipi on es localitzi l’obra. Aquesta gestió és imprescindible per tal de poder efectuar les obres, i consisteix en aportar les dades d’identificació de l’empresa, així com demostrar el compliment dels requisits que s’exigeixen. A més, també serveix com a aval de les actuacions que es duran a terme.

Tal com comentàvem en la redacció del projecte tècnic d’obres menors i d’obertura d’un negoci a Igualada, les obres menors són aquelles que la configuració arquitectònica de l’edifici no es veu modificada, sinó que només s’hi efectuen reparacions puntuals i petits treballs d’adequació.

[Tweet “Contacta amb @Ecopime si necessita elaborar un projecte tècnic per a obres menors.”]

És obligatori comunicar l’inici d’activitat a l’Ajuntament?

Comunicar l’inici d’una activitat a l’Ajuntament és imprescindible. Cal saber el tipus de permís que cal demanar (llicència, comunicat o autorització), en funció de si l’activitat es considera innòcua o no, d’acord amb l’Ordenança municipal.

Contactar amb un equip especialitzat i de confiança és bàsic per comptar amb assessorament i acompanyament en tot el procés. Parlem?

Tens dubtes?

Truca ara o omple el formulari!

SOLICITA INFORMACIÓ PERSONALITZADA