Vàrem elaborar el projecte tècnic per la legalització de la instal·lació elèctrica de baixa tensió del parking situat a la Plaça del Mercat del municipi de Vilanova del Camí. Amb caràcter previ a la elaboració  del projecte d’enginyeria, es va revisar la instal·lació projectada inicialment adaptant-la a alguns canvis i actualitzacions a nivell normativa que s’havien  produït des que es va tramitar el projecte inicialment fins que es va executar la instal·lació elèctrica.

S’ha coordinat la direcció tècnica juntament amb els tècnics municipals i l’empresa adjudicatària de les instal·lacions, realitzant el seguiment de la execució dels treballs incluint l’ assistència a la visita d’inspecció inicial a càrrec d’una entitat autoritzada d’inspecció i control així como l’assessoria tècnica a l’instal·lador adjudicatari dels treballs a realitzar a l’aparcament municipal.

Tens dubtes?

Truca ara o omple el formulari!

SOLICITA INFORMACIÓ PERSONALITZADA