Hem elaborat el projecte per la legalització de la instal·lació elèctrica de local comercial que l’ empresa MUNICH ha obert en el complexe comercial de la Roca del Vallès, concretament, a “La Roca Village”.

S’ha gestionat tot des de l’inici del projecte amb el dimensionat de la instal·lació elèctrica, incluint les visites tècniques de seguiment durant la execució del projecte d’adequació i finalment els tràmits per la inspecció inicial a càrrec d’un organisme de control i inspecció autoritzat per la Generalitat de Catalunya.

Els establiments destinats al comerç amb una superfície útil destinada al públic superior als 40m2, tenen que seguir el procediment espeficat al Reglament Electrotècnic del 2002, elaborant el projecte de d’enginyeria de baixa tensió per la legalització de la instal·lació elèctrica a més de la inspecció inicial per part d’un organisme de control autoritzat per la administració competent.

Tens dubtes?

Truca ara o omple el formulari!

SOLICITA INFORMACIÓ PERSONALITZADA