«Convertir l’aprenentatge en un joc», aquest és l’objectiu de Codelearn, el nou centre d’activitats extraescolars a Igualada que ofereix un itinerari continuat on aprendre programació, robòtica i llenguatge computacional per a joves de 7 a 18 anys. L’espai d’ensenyament sobre programació i pensament computacional va inaugurar el seu centre a Igualada, el passat mes de setembre 2019.

Ecopime va ser el responsable de la creació del projecte d’obres menors, la comunicació d’obertura de l’activitat i la legalització de la instal·lació elèctrica.

[Tweet ““Convertir l’aprenentatge en un joc” és l’objectiu de @codelearn_cat, el nou centre de formació extraescolar a Igualada.”]

Projecte d’obres menors per a la seu a Igualada

L’equip tècnic d’Ecopime va ser el responsable d’elaborar el projecte d’adequació del local comercial per efectuar les obres menors corresponents. En aquest cas, les actuacions que calia dur a terme eren senzilles a nivell tècnic i constructiu, i no implicava cap canvi de distribució, modificació dels elements estructurals ni reestructuració.

Ecopime li ofereix servei i assessorament per a realitzar el projecte d’obres menors.

Prèviament als tràmits de sol·licitud del permís d’obres menors, Ecopime va fer un estudi de valoració del local per conèixer amb exactitud la situació. Acte seguit, es va procedir a la gestió dels permisos per a les intervencions d’obres d’adequació de l’espai.

[Tweet “Necessita efectuar la comunicació d’obertura del seu negoci? Contacti amb @Ecopime.”]

Comunicació d’obertura d’activitat

El projecte tècnic d’obertura del negoci ha de ser realitzat per un equip tècnic competent, per aquest motiu Codelearn va contactar amb Ecopime. La redacció del projecte d’obertura és essencial per obtenir la llicència municipal, i poder iniciar l’activitat de l’empresa; aquesta depèn de varis factors, en funció del tipus d’activitat i de la superfície.

La comunicació d’obertura d’activitat té com a objectiu informar a l’Administració de l’obertura del negoci al municipi.

Amb la Comunicació prèvia d’obertura, s’informa a l’Administració l’inici d’una activitat econòmica.

Legalització de la instal·lació elèctrica

El projecte de legalització de la instal·lació elèctrica és imprescindible per tal que determinades activitats obtinguin la llicència d’obertura.

Per a determinades situacions, és imprescindible elaborar també un projecte elèctric. En aquest cas, es requereix crear una memòria tècnica elèctrica, que suposa una compilació de documentació i creació d’un projecte, amb una memòria descriptiva i constructiva, l’estudi de la seguretat i la salut, els càlculs elèctrics, el pressupost i plànols de la instal·lació elèctrica, entre d’altres.

 

Ha pensat en obrir un punt de venda i necessita elaborar el projecte d’obres i la comunicació d’activitat, amb tot el que implica la gestió? Contacti amb Ecopime per a rebre assessorament.

Tens dubtes?

Truca ara o omple el formulari!

SOLICITA INFORMACIÓ PERSONALITZADA