L’equip d’Ecopime vam ser els encarregats de l’elaboració del projecte d’obres per l’adequació interior del local de venda de productes tèxtils i complements “Quemposo” de Calaf. També vam elaborar el projecte de legalització de la instal·lació elèctrica de baixa tensió i el projecte d’activitats del local comercial.

[Tweet “Vol obrir un negoci? Contacti amb @Ecopime.”]

Per tal d’exercir una activitat empresarial en un local, és imprescindible disposar d’una llicència d’obertura, que requereix d’un projecte tècnic que garanteixi que les instal·lacions on es durà a terme el negoci compleixen amb la normativa vigent. A més, tot això pot comportar altres tipus de llicències, com ara la d’obres i obertura, o bé la legalització de la instal·lació elèctrica de la futura seu.

 

Projecte d’adequació del local comercial

Des d’Ecopime vam crear el projecte d’obres per l’adequació de Quemposo, per tal que l’administració reconegués la viabilitat del local comercial i pogués iniciar la seva activitat. En aquest cas, vam preparar tota la memòria tècnica per tal d’efectuar les obres d’adaptabilitat del local als requeriments normatius.

Informi’s sense compromís sobre tot el que necessita per a l’obertura d’un local comercial.

 

Projecte de legalització d’una instal·lació elèctrica de baixa tensió

Per tal d’obtenir la llicència d’obertura, és imprescindible disposar d’un document tècnic que acrediti la legalització de la instal·lació elèctrica, a través d’un projecte elèctric, al tractar-se d’un local classificat com establiment de pública concurrència.

Per executar o iniciar qualsevol instal·lació elèctrica de baixa tensió és necessari disposar d’una certa documentació tècnica, que des d’Ecopime vam preparar. Aquesta consistia en la memòria tècnica elèctrica, els esquemes unifilars, càlculs de línies i proteccions, els plànols, entre d’altres.

[Tweet “Necessita legalitzar una instal·lació elèctrica de baixa tensió? Contacti’ns!”]

 

Projecte d’activitats per a un local comercial

El projecte d’activitats és el document que acredita que el local s’ajusta a la normativa i reglaments, i que garanteix que l’execució de l’activitat no afectarà a terceres persones. Aquest projecte és imprescindible per tal de poder iniciar l’activitat i comunicar-la degudament a l’Ajuntament.

En el cas de Quemposo, des d’Ecopime vam preparar tot el projecte per tal que l’administració reconegués la seva activitat. El projecte d’activitat ha de comptar amb el pagament de les taxes municipal. La resta d’elements que ha d’incloure el projecte depenen del tipus d’activitat que es desenvolupi al local, i en funció de si el local necessita o no obres.

 

Ha pensat en obrir un negoci? Contacti amb Ecopime per tal de rebre assessorametn amb total seguretat i confiança.

Tens dubtes?

Truca ara o omple el formulari!

SOLICITA INFORMACIÓ PERSONALITZADA