L’equip d’Ecopime vam realitzar el projecte de legalització de la instal·lació elèctrica de baixa tensió per un equipament situat a Vilanova del Camí. 

És essencial que la redacció del projecte sigui duta a terme per un professional tècnic per tal de certificar correctament la instal·lació elèctrica d’un edifici i pugui ser aprovat per l’ajuntament. En el cas dels espais públics, és obligatori tenir aquesta aprovació sense requeriment de mínima ni màxima potència. 

Què és una instal·lació elèctrica de baixa tensió?

Es considera instal·lació de baixa tens aquella que genera o distribueix energia elèctrica per al consum propi. Es qualifica de baixa tensió si és receptora de corrent alterna de fins a 1.000 volts i de corrent continua igual o inferior a 1.500 volts 

Quan s’ha d’elaborar un projecte de legalització d’una instal·lació elèctrica de baixa tensió?

Precisen elaboració d’un projecte per a dur a terme la seva execució, les instal·lacions corresponents als següents àmbits: 

 • Les corresponents a indústries, en general, P>20 kW 
 • Les corresponents a 
  • Locals humits, polsegosos o amb risc de corrosió , P>10 kW 
  • Bombes dextracció o elevació daigua, siguin industrials o no. , P>10 kW 
 • Les corresponents a: 
  • Locals mullats , P>10 kW 
  • generadores i convertidores , P>10 kW 
  • conductors aïllats per a caldeig, excloent els habitatges. , P>10 kW 
 • Les de caràcter temporal per a l’alimentació de maquinària d’obres en construcció. 
 • Les de caràcter temporal en locals o emplaçaments oberts; , P>50 k 
 • Les dedificis destinats principalment a habitatges, locals comercials i oficines, que no tinguin la consideració de locals de pública concurrència, en edificació vertical o horitzontal. , P>100 kW per caixa gral. de protecció 
 • Els corresponents a habitatges unifamiliars , P>50 kW 
 • Les de garatges que requereixen ventilació forçada , sigui quina sigui la seva ocupació 
 • Les de garatges que disposen de ventilació natural, de més de 5 places dʻestacionament 
 • Les corresponent a locals de pública concurrència , Sense límit 
 • Les corresponents a: 
  • Línies de baixa tensió amb suports comuns amb les d’alta tensió;  
  • Màquines d’elevació i transport , Sense límit de potència 
  • Les que utilitzin tensions especials , Sense límit de potència 
  • Les destinades a rètols lluminosos llevat que es considerin instal·lacions de baixa tensió segons el que estableix la ITC-BT 44 , Sense limit de potència 
  • Recerques elèctriques , Sense límit de potència 
  • Xarxes aèries o subterrànies de distribució , Sense límit de potència 
 • Instal·lacions d’enllumenat exterior. , P > 5 kW 
 • Les corresponents a locals amb risc d’incendi o explosió, excepte garatges , Sense límit 
 • Les de quiròfans i sales d’intervenció , Sense límit 
 • Les corresponent a piscines i fonts , P> 5 kW 
 • Totes aquelles que, no estant compreses en els grups anteriors, determini el Ministeri de Ciència i Tecnologia, mitjançant la Disposició oportuna, segons correspongui 

El nostre equip a Ecopime garantitzem una gestió ágil i sezcilla per a tu a l’hora de realitzar el projecte que necessites per a dur a terme el teu propósit. Posa’t en contacte amb nosaltres i t’assessorarem sense compromís. 

Tens dubtes?

Truca ara o omple el formulari!

SOLICITA INFORMACIÓ PERSONALITZADA