El Ministeri de Transició Ecologia i Repte Demogràfic ha publicat unes ajudes per a l’execució de diferents Programes i Incentius a l’autoconsum i emmagatzematge d’energies renovables, així com a la implantació de sistemes tèrmics renovables al sector residencial, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat amb fons europeus provinents del Next Generation EU. 

La finalitat d’aquesta subvenció és incentivar la instal·lació d’energies renovables, tan tèrmiques com elèctriques, i incrementar del control del consum energètic a través del desenvolupament dels sistemes d’emmagatzematge de fons d’energia renovable, contribuint amb la descarbonització de diferents sectors de l’economia. 

T’interessa l’autoconsum energètic? A Ecopime te n’informem i te n’assessorem. 

Tipus d’energies renovables subvencionables 

Pel que fa a les energies renovables elèctriques, les subvencions contemplen actuacions associades a biomassa, biogàs o altres gasos renovables, eòlica, hidràulica i solar fotovoltaica; mentre que pel que fa a les renovables tèrmiques, les ajudes aniran adreçades als projectes amb aerotermia, biomassa, biometà, geotèrmia, hidrotermia i solar tèrmica.

En l’àmbit de l’eficiència energètica, es tindrà en compte la millora de l’eficiència energètica de l’envolupant tèrmic, de les instal·lacions d’il·luminació públiques o de polígons industrials, com també la tecnologia en equips i processos industrials.
En el cas de projectes de mobilitat sostenible, aquests projectes també seran subvencionables, com la implantació d’infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics i l’adquisició d’aquests.

Els ajuts contemplen els costos administratius o de gestió de la sol·licitud i de justificació de l’ajuda, l’elaboració dels projectes tècnics, els costos de redacció dels plecs i els d’execució de les obres, així com la inversió en equips i materials.

Només s’admetran sol·licituds de projectes l’execució dels quals no s’hagi iniciat abans de la data de registre de la sol·licitud d’ajuda. 

Al programa d’ajuts s’hi poden acollir pimes, persones físiques, comunitats energètiques i administracions, i contempla instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum, instal·lacions eòliques, solars tèrmiques, biomassa, instal·lacions geotèrmiques o hidrotèrmiques, etc. 

 

A Ecopime te n’informem sense compromís. Contacta’ns. 

Tens dubtes?

Truca ara o omple el formulari!

SOLICITA INFORMACIÓ PERSONALITZADA