Es van realitzar els treballs tècnic de revisió i anàlisi de la situació actual, elaboració de l’informe tècnic preceptiu amb els canvis que calia realitzar per tal de poder donar compliment a la normatova aplicable a l’empresa i la elaboració de la memòria tècnica simplificada segons l’especificat a la Instrucció 1/2015, per la legalització de les instal·lacions.

La memòria contenia els corresponents esquemes unifilars de la mateixa amb la tramitació del expedient davant del departament d’indústria de la Generalitat de Catalunya i l’assistència tècnica a la visita de la inspecció periòdica per part d’un Organisme de Control Autoritzat per la Generalitat de Catalunya.

Tens dubtes?

Truca ara o omple el formulari!

SOLICITA INFORMACIÓ PERSONALITZADA