El client va portar a terme les obres en base al projecte d’obres menors elaborat per al departament tècnic d’arquitectura d’ECOPIME i també prèviament s’havia sol·licitat la compatibilitat urbanística de l’activitat que el promotor pretenia portar a terme davant de l’Ajuntament d’Igualada.

Es van elaborar els projectes per la sol·licitud del permís d’obres menors per tal de poder adequar el local a la nova activitat destinada a restaurant amb braseria i també es va tramitarel projecte de comunicació prèvia de l’activitat per aconseguir els permisos d’obertura del restaurant.

ECOPIME va coordinar la totalitat de tràmits amb les diverses administracions i organismes competents contribuint que el nostre client pugues concentrar tots els esforços en els aspectes més organitzatius i logístics per l’obertura de la seva activitat.

Al tratarse de un local destinado a pública concurrencia, se ha elaborado el correspondiente proyecto de legalización de la instalación eléctrica del mismo con inspección inicial por parte de una entidad de inspección y control autorizada.

Tens dubtes?

Truca ara o omple el formulari!

SOLICITA INFORMACIÓ PERSONALITZADA