Ajuntament D'Igualada Subvenciona La Rehabilitació Per Lloguer Social

L’Ajuntament d’Igualada torna a subvencionar les reformes d’habitatges buits destinats a lloguer social

L’Ajuntament d’Igualada obrirà, per segon any, una nova línia de subvencions que permetrà reformar habitatges privats buits a partir del 2 de juliol.

La subvenció té com a objectiu que els propietaris els adaptin a unes bones condicions d’habitabilitat, accessibilitat i eficiència energètica, amb l’objectiu de ser destinats al lloguer social.

Només aquells propietaris que es comprometin a incloure el seu pis al Programa de Mediació per al Lloguer Social de l’Oficina d’Habitatge d’Igualada, i que per tant contribueixin a augmentar el parc de lloguer social de la ciutat, podran ser beneficiaris de l’ajuda.

No són vàlids en la sol·licitud de subvenció tant les entitats financeres, les seves filials immobiliàries, els fons d’inversió i les entitats de gestió d’actius incloses les procedents de la reestructuració bancària, com els propietaris que, individualment o per mitjà d’un grup d’empreses, siguin titulars d’una superfície útil habitable total de més de 1.250 m2.

Per tal d’atorgar la subvenció, l’Ajuntament inspeccionarà cada habitatge per a avaluar el seu estat general i les actuacions sol·licitades. Seran subvencionables les obres d’adequació dels elements que conformen l’habitatge per a obtenir les condicions mínimes d’habitabilitat o bé que les millorin.

L’import de la subvenció serà del 50% del pressupost protegible –constituït pel pressupost d’execució material de les obres, els honoraris dels professionals tècnics i els costos de l’obtenció de la cèdula d’habitabilitat i del certificat energètic– amb un límit de 5.000 euros per habitatge. En total, està previst destinar 25.000 euros a aquests ajuts, que es poden començar a demanar el 2 de juliol i fins l’1 d’octubre de 2018.

Contacti amb Ecopime si ha pensat en sol·licitar l’ajut per a la rehabilitació d’un edifici.

Compartir