L’Ajuntament d’Igualada obrirà, per segon any, una nova línia de subvencions que permetrà reformar habitatges privats buits a partir del 2 de juliol.

La subvenció té com a objectiu que els propietaris els adaptin a unes bones condicions d’habitabilitat, accessibilitat i eficiència energètica, amb l’objectiu de ser destinats al lloguer social.

Només aquells propietaris que es comprometin a incloure el seu pis al Programa de Mediació per al Lloguer Social de l’Oficina d’Habitatge d’Igualada, i que per tant contribueixin a augmentar el parc de lloguer social de la ciutat, podran ser beneficiaris de l’ajuda.

[Tweet “Contacti amb @Ecopime si ha pensat en sol·licitar l’ajut per a la rehabilitació d’un edifici.”]

No són vàlids en la sol·licitud de subvenció tant les entitats financeres, les seves filials immobiliàries, els fons d’inversió i les entitats de gestió d’actius incloses les procedents de la reestructuració bancària, com els propietaris que, individualment o per mitjà d’un grup d’empreses, siguin titulars d’una superfície útil habitable total de més de 1.250 m2.

Per tal d’atorgar la subvenció, l’Ajuntament inspeccionarà cada habitatge per a avaluar el seu estat general i les actuacions sol·licitades. Seran subvencionables les obres d’adequació dels elements que conformen l’habitatge per a obtenir les condicions mínimes d’habitabilitat o bé que les millorin.

L’import de la subvenció serà del 50% del pressupost protegible –constituït pel pressupost d’execució material de les obres, els honoraris dels professionals tècnics i els costos de l’obtenció de la cèdula d’habitabilitat i del certificat energètic– amb un límit de 5.000 euros per habitatge. En total, està previst destinar 25.000 euros a aquests ajuts, que es poden començar a demanar el 2 de juliol i fins l’1 d’octubre de 2018.

Contacti amb Ecopime si ha pensat en sol·licitar l’ajut per a la rehabilitació d’un edifici.

Tens dubtes?

Truca ara o omple el formulari!

SOLICITA INFORMACIÓ PERSONALITZADA