L’Ajuntament de Barcelona ha suspès les llicències al districte de Ciutat Vella per a l’obertura de nous growshops, botigues d’accessoris mòbils i salons de manicura i pedicura i també ha suspès la concessió de noves llicències per a tot tipus d’activitats permeses segons el pla d’usos vigent a la Rambla.   

Aquesta suspensió es fa d’acord amb la revisió de l’Ordenança municipal d’activitats i d’intervenció integral de l’Administració ambiental (OMAIIA) aprovada aquest mateix any i que pretén, entre d’altres protegir el comerç de proximitat, diversificar l’activitat econòmica del districte de Ciutat Vella i permetrà elaborar una nova normativa d’ordenació de les activitats de pública concurrència del districte barceloní 

Aquesta suspensió afecta a les activitats següents recollides a l’OMAIIA:  

  • 4776B4 Comerç al detall de productes per al cultiu de cànnabis i productes relacionats. 
  • 4778B6 Comerç al detall de carcasses, fundes i complements de telèfons mòbils. 
  • 9602B2 Saló de manicura i/o pedicura. 

A Ecopime t’ajudem a legalitzar el teu negoci i a complir amb la normativa vigent i és per això que estem al dia de qualsevol canvi que pugui afectar l’obertura del teu negoci. 

Exclusions

Queden excloses de la suspensió les llicències que ja estan en tràmit i aquelles activitats que disposin d’informe de comptabilitat del pla d’usos previ favorable o un informe d’idoneïtat tècnica favorable a la tramitació de qualsevol expedient d’obres.  

També en queden excloses les llicències o comunicacions d’activitats que es puguin presentar vinculades a llicències o comunicats d’obres admesos amb data anterior a la suspensió.  

Si vols saber si el teu tràmit està afectat, consulta’ns i ho estudiarem. 

Supensió específica a La Rambla

L’aprovació de la suspensió de llicències inclou també suspendre totes les noves obertures comercials a la Rambla, que afronta un procés de transformació urbana que ha d’anar paral·lel amb la renovació i estabilització de la seva oferta comercial, cultural i d’activitat d’oci. 

La Rambla va ser el primer carrer de la ciutat en comptar amb un pla d’usos específic (Pla especial d’establiments de concurrència pública, hoteleria i altres activitats de zona específica ZE-5B “Zona Rambla” de Barcelona), que ja regula la implantació d’activitats per fomentar les botigues vinculades a les indústries culturals, restringeix les activitats hoteleres, de restauració i d’oci nocturn al passeig, alhora que fomenta la qualitat de les activitat de restauració i limita la implantació de nou comerç alimentari i d’habitatges d’ús turístic, segons informa l’Ajuntament de Barcelona.  

Vigència

La restricció de llicències aprovada té una vigència d’un any des de la publicació oficial, prorrogable un any més, i va lligada a la redacció del Pla Especial Urbanístic d’ordenació de les activitats de pública concurrència, comerços alimentaris, serveis turístics i altres activitats que l’Ajuntament de Barcelona inicia per al districte de Ciutat Vella i la Rambla.  

Si vols obrir un negoci al bell mig de Barcelona, a Ecopime t’assessorarem i tramitarem tota la documentació que sigui necessària perquè s’adapti a la normativa vigent. Contacta amb nosaltres i te n’informarem.  

Tens dubtes?

Truca ara o omple el formulari!

SOLICITA INFORMACIÓ PERSONALITZADA