Les instal·lacions elèctriques són fonamentals per a proporcionar comoditat, seguretat i eficiència energètica en qualsevol habitatge o conjunt residencial. Recentment, Ecopime hem dut a terme un projecte executiu d’instal·lació elèctrica en un edifici d’habitatges a La Garriga, oferint un enfocament professional i coneixement de la normativa per a garantir l’eficiència de la instal·lació i evitar qualsevol imprevist.


 També ens encarreguem de gestionar el projecte executiu de la part d’aigua calenta sanitària i climatització, a més de la justificació de la renovació de l’aire interior amb l’objectiu de garantir la qualitat dels serveis.

Projecte executiu d'instal·lacions elèctriques

El primer pas cap a la creació d’un entorn elèctric segur i funcional és la realització d’un projecte executiu a càrrec d’un tècnic professional.
 Aquest document detallat proporciona una planificació meticulosa de totes les instal·lacions elèctriques, des de la distribució de circuits fins a la ubicació de punts de connexió. Un enfocament professional garanteix que totes les necessitats de l’edifici s’abordin adequadament, minimitzant riscos i maximitzant l’eficiència energètica.

Des d’Ecopime ens vam encarregar de la preparació del projecte executiu de l’edifici d’habitatges a La Garriga, garantint als promotors la màxima seguretat i confiança.

Obligació del compliment de la normativa segons el tipus d'instal·lació elèctrica

Complir amb la normativa elèctrica vigent és crucial per a garantir la seguretat i la legalitat de les instal·lacions elèctriques en edificis residencials.

Depenent del tipus d’instal·lació i la seva capacitat, existeixen regulacions específiques que han de seguir-se estrictament. Això inclou la selecció adequada de materials, la disposició de dispositius de protecció i la prevenció de riscos elèctrics. Un enfocament rigorós en el compliment normatiu assegura que l’edifici estigui de conformitat amb els estàndards de seguretat i qualitat establerts.

Inspecció inicial, periòdica i projecte o memòria tècnica de disseny: la clau

La inspecció inicial i periòdica de les instal·lacions elèctriques és essencial per a garantir el funcionament òptim al llarg del temps. Durant la inspecció inicial, es verifica que totes les instal·lacions compleixin amb les normatives aplicables i es detecten possibles deficiències o àrees de millora.

Les inspeccions periòdiques posteriors garanteixen que les instal·lacions continuïn operant de manera segura i eficient, identificant qualsevol problema potencial abans que es converteixi en una preocupació greu.

A més, disposar d’un projecte o memòria tècnica de disseny proporciona una referència detallada de les instal·lacions elèctriques, incloent-hi diagrames, especificacions d’equips i procediments de manteniment recomanats. Això facilita la gestió i el manteniment a llarg termini, permetent una resposta ràpida i eficaç davant qualsevol problema que pugui sorgir.


Contacta amb Ecopime si necessites crear un entorn elèctric més segur, sostenible i d’acord amb la normativa vigent.

Tens dubtes?

Truca ara o omple el formulari!

SOLICITA INFORMACIÓ PERSONALITZADA