A l’hora d’emprendre, tenir el control dels reptes i compromisos que comporta la obertura d’un negoci és clau per a garantir l’èxit de cada pas que donem.

Obrir un comerç implica complir uns requisits legals i obtenir una sèrie de permisos, en funció del tipus d’activitat comercial o de les característiques de l’establiment.

A Ecopime t’ajudem a complir amb els requisits legals i obtenir els permisos que necessites per a l’obertura del teu negoci.

Certificat tècnic per a comerços de menys de 120 m2

La llicència d’obertura és un tràmit obligatori per certificar que un determinat local, nau o oficina compleix tots els requisits exigibles per a l’activitat comercial que s’hi desenvoluparà.

Per a espais de menys de 120m2, només cal elaborar el certificat tècnic, que haurà d’estar redactat per un tècnic competent, és a dir, un arquitecte, arquitecte tècnic o enginyer.

Caldrà que el professional inspeccioni el local i redacti el certificat tècnic que requereixi l’Ajuntament en qüestió.

A Ecopime som experts en redacció i tramitació de certificats tècnics per a l’obertura de negocis

La responsabilitat del compliment del que s’estableix al certificat tècnic és compartida pel tècnic que l’elabora i el titular de l’activitat.  El tècnic és responsable de  que les instal·lacions compleixin amb la reglamentació vigent i considerin les mesures de seguretat i higiene . D’altra banda, el titular de la instal·lació és el responsable de garantir que les instal·lacions s’han adequat d’acord amb la documentació elaborada.

Projecte i certificat tècnic per a comerços de més de 120 m2

Per a espais de més de 120 m2, cal alhora elaborar un projecte tècnic. Aquest document serveix per valorar les característiques de l’establiment en relació amb l’activitat que es pretén desenvolupar.

 En el projecte tècnic es consideren aspectes com els plànols, les superfícies, les instal·lacions i si es compleix amb la normativa vigent (llei d’accessibilitat per a persones discapacitades, normativa d’incendis, insonorització, etc.).

Permisos d’obres per a l’adequació de l’establiment

En cas de necessitar fer obres per adequar l’establiment, cal sol·licitar la llicència municipal d’obres, ja sigui en funció de si es necessita llicències per obres menors, majors o comunicació prèvia d’obres. En funció de la intervenció d’obres que es realitzi en el local es farà una tramitació o altre.

 

A Ecopime t’oferim tot el nostre bagatge i t’acompanyem en l’obertura del teu negoci. 

Informa-te’n sense compromís.

Tens dubtes?

Truca ara o omple el formulari!

SOLICITA INFORMACIÓ PERSONALITZADA