L’equip d’Ecopime ens hem encarregat de l’elaboració i redacció de la comunicació prèvia d’activitat amb certificat tècnic, per a un centre de psicologia de Barcelona.

El projecte va necessitar disposar de certificat tècnic, per tal d’obtenir la llicencia d’activitat.

A Ecopime t’assessorem en tot el procés de comunicació d’activitat. En som tècnics especialitzats amb més de 10 anys d’experiència en el sector.

Què és la comunicació prèvia d’activitat?

El comunicat previ d’activitat és un procediment administratiu que s’ha de dur a terme abans d’obrir un negoci a Espanya. És un tràmit que serveix per notificar a l’administració pública que s’iniciarà una activitat econòmica en un determinat lloc i que es compleixen els requisits legals. L’objectiu d’aquest tràmit és garantir la seguretat de les persones i la protecció del medi ambient.

Quan he de sol·licitar un certificat tècnic?

Per l’obertura de tota activitat sempre es necessari disposar d’un certificat tècnic en funció del tipus d’activitat i de la seva superfícies a vegades pot ser necessària la realització d’una memòria tècnica justificativa.

La llei de simplificació administrativa es la que defineix quin document es necessari en el cas de cada activitat.

En el cas del centre de psicologia a Barcelona, va requerir un certificat tècnic, ja que es tracta d’una activitat annex III.3 subjecta a normativa específica en matèria de seguretat i salut.

En què consisteix el certificat tècnic per a l'obertura d'un negoci?

El certificat tècnic és un document que acredita que el local on es desenvoluparà l’activitat compleix els requisits tècnics i de seguretat necessaris. La seva elaboració correspon a un tècnic competent, que en pot ser un enginyer, arquitecta o arquitecta tècnic.

El tècnic ha de realitzar una inspecció del local i elaborar un informe on es detallin les característiques del mateix, així com les mesures adoptades per garantir la seguretat i la salut de les persones. Entre les qüestions que s’analitzen a l’informe hi ha el compliment de les normes d’accessibilitat, la ventilació, la il·luminació, la instal·lació elèctrica, la prevenció d’incendis, entre d’altres.

Un cop elaborat l’informe, el tècnic el presenta davant l’Ajuntament corresponent juntament amb el comunicat previ d’activitat. Si l’informe és favorable, es procedeix a l’obertura del negoci.

 

A Ecopime t’ajudem a complir totes les tramitacions que necessites per a obrir un negoci .

Contacta’ns sense compromís.

Tens dubtes?

Truca ara o omple el formulari!

SOLICITA INFORMACIÓ PERSONALITZADA