Emprendre és molt més que posar en marxa un negoci o tirar endavant un projecte, doncs inclou una sèrie de deures i obligacions que cal fer front i gestionar, com la comunicació d’obertura. Des d’Ecopime recentment hem treballat amb l’obertura del Centre Mèdic Psicologia a Barcelona, a la zona de l’Eixample, encarregant-nos de la gestió de la comunicació de l’activitat a l’Ajuntament de Barcelona.

[Tweet “Has de comunicar l’activitat del teu negoci? Contacta amb Ecopime i t’assessorem en tot el procediment!”]

Com comunicar l’obertura d’un negoci?

Disposar d’una llicència d’activitat o d’obertura és obligatori. Només aquelles activitats professionals, artesanals o artístiques que es realitzin en el propi habitatge, sempre que no hi hagi venda directa al públic ni afectin als veïns, se’n poden eximir.

Es tracta d’un document que acredita que el local compleix les condicions d’habitabilitat i ús adequades per tal d’iniciar l’activitat econòmica que té per destí, sense causar molèsties a tercers.

A Ecopime treballem al costat d’emprenedors i ens encarreguem dels tràmits i actuacions per fer possible la seva activitat al punt de venda, com la tramitació de la llicència d’obertura de negoci.

El procediment consisteix en:

  1. Sol·licitar la llicència a l’Ajuntament corresponent
  2. Considerar els requisits, en funció de la tipologia de l’activitat. Si aquesta és innòcua, el tràmit serà més senzill
  3. Tramitació d’autoritzacions en cas d’activitats classificades com a molestes, insalubres, nocives o perilloses.
  4. Respectar els terminis administratius que poden variar en funció de l’òrgan competent.

A Ecopime comptem amb un equip professional expert en tramitació de llicències d’activitat que s’encarrega de tot el procediment amb tota seguretat i confiança.

Què necessito per aconseguir la llicència d’obertura?

Els requisits habituals per tal d’aconseguir la llicència d’activitat són la llicència d’obres, les mesures higièniques característiques de cada sector d’activitat, mesures d’insonorització, així com un pla contra incendis.

Des d’Ecopime posem a disposició tota la nostra experiència i bagatge per tal de tramitar llicències d’obertura d’activitat i adaptar locals a les obligacions imposades per la corresponent. Contacta amb Ecopime si vols emprendre un negoci.

Tens dubtes?

Truca ara o omple el formulari!

SOLICITA INFORMACIÓ PERSONALITZADA