L’amiant, conegut també com a fibrociment, ha estat durant dècades un material amplament utilitzat a les indústries i aplicacions constructives. No obstant això, la seva popularitat ha disminuït dràsticament a mesura que s’han detectat els riscos associats a la seva exposició. A dia d’avui, el reconeixement dels perills que l’amiant representa per a la salut humana i per al medi ambient ha portat a una necessitat creixent per la seva retirada segura i eficaç.

El perill de l’amiant: per a què és important la seva retirada

L’amiant és un material altament tòxic i carcinogen que, quan es manipula o s’altera, allibera fibres microscòpiques que poden ser inhalades o ingerides. Aquesta exposició pot conduir a una sèrie de malalties greus, incloent càncer de pulmó, mesotelioma i altres trastorns respiratoris. Els efectes de l’exposició a l’amiant sovint no es manifesten fins a molts anys després de la primera exposició, cosa que fa que sigui particularment enganyós i perillosos.

Davant d’aquests riscos, és imprescindible adoptar mesures efectives per eliminar l’amiant de les nostres infraestructures i entorns de treball. Aquesta tasca no només protegeix la salut dels treballadors i residents, sinó que també contribueix a la preservació del medi ambient, evitant la contaminació i la dispersió de fibres d’amiant a l’aire i al sòl. A Catalunya, on les regulacions i la consciència sobre aquest tema estan en augment, la retirada d’amiant és una prioritat per a la seguretat pública i la sostenibilitat.

Retirada professional d’amiant: fases del procés

Ecopime Projects ens encarreguem de tota la gestió de retirada de fibrociment. Amb un coneixement profund de les regulacions locals i internacionals, així com les tècniques i protocols més actuals, t’oferim una solució integral per gestionar la retirada d’amiant de manera segura i eficient. El seu procés, que consta de diverses fases clau, per assegurar el màxim rigor i responsabilitat:

  1. Estudi tècnic exhaustiu: on s’avaluen els volums de residus, els costos associats i es desenvolupa un pla d’actuació detallat.
  2. Desmuntatge: utilitzant maquinària especialitzada per desmuntar i retirar els materials amb amiant, independentment de la seva mida o complexitat.
  3. Eliminació dels residus: la realització del qual es fa en abocadors especialitzats i controlats, assegurant una disposició segura i conformant-se amb les normatives pertinents.
  4. Gestió de subvencions i ajuts financers: ens encarreguem de cercar ajuts per a cobrir els costos associats amb la retirada. Això és fonamental per garantir que aquesta tasca important no es converteixi en un obstacle econòmic per als propietaris d’edificis o empreses.

Pla Nacional per a l'Erradicació de l'Amiant a Catalunya 2023-2032: el repte

Amb l’arribada del Pla Nacional per a l’Erradicació de l’Amiant a Catalunya 2023-2032, s’obre una nova etapa en la lluita contra aquest material carcinogen. Una de les iniciatives més destacades d’aquest pla és l’elaboració d’un mapa exhaustiu de cobertes amb fibrociment a tot el territori català, dut a terme per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

Aquest mapa proporciona una visió detallada de la ubicació i l’estat de les cobertes amb fibrociment, facilitant així la identificació de les àrees que requereixen una atenció prioritària en els esforços de retirada d’aquest material perillós. Per a més informació, podeu consultar el mapa a la pàgina web https://presidencia.gencat.cat/ca/ambits_d_actuacio/amiant.cat/visor-amiant/index.html, on es pot accedir a una representació interactiva i actualitzada d’aquesta informació crucial per a la seguretat i la salut públiques.

La retirada segura i efectiva de l’amiant és una prioritat essencial per a la salut pública i la protecció del medi ambient

A Ecopime Projects t’ajudem en la retirada d’amiant a través d’un enfocament integrat i professional, per tal de minimitzar els riscos associats amb l’amiant i crear entorns més segurs i sans per a tots.

 

Tens dubtes?

Truca ara o omple el formulari!

SOLICITA INFORMACIÓ PERSONALITZADA