El camí de l’emprenedoria i l’empresa és un procés emocionant, d’alts i baixos constants, però amb un focus molt concret i primordial: aconseguir un projecte únic i exitós. A Ecopime ens apassiona treballar al costat d’empresaris i empresàries, que confien en els nostres serveis, com un dels nostres recents projectes, que ha consistit en la comunicació prèvia d’unes oficines i un magatzem per a una empresa de l’Ametlla del Vallès. 

Començar, canviar i adaptar-se. A Ecopime t’acompanyem i t’assessorem en tot el procés d’emprendre el teu projecte.

Com comunicar l’obertura d’unes oficines? 

Una persona empresària té la obligació de comunicar tota activitat que realitzi. Si, a més a més, l’inici de l’activitat implica unes obres de construcció, el RD1627/1997, de 24 d’octubre, estableix les condicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 

Aquella empresa que no comuniqui l’obertura del centre de treball o de la represa de treballs, estarà cometent una infracció lleu, sempre que no es tracti d’una indústria qualificada com a perillosa, o infracció greu, quan tingui la qualificació de perillosa, insalubre o nociva pels elements, processos o substàncies que es manipulin. 

A Ecopime t’assessorem en tot el procediment legal i tècnic per a fer possible l’obertura del teu negoci.

Per a totes les activitats que es desenvolupen en un municipi, els propis ajuntaments estableixen unes ordenances municipals sobre la seva tramitació i punts a complir. A Ecopime treballem al costat de les empreses que comencen una activitat professional, o amplien l’existent, per fer que compleixin amb les ordenances i la normativa d’aplicació vigent. 

Alhora també existeixen uns punts comuns a tot el país definits per normatives de rang superior al municipal, tant autonòmiques com estatals, com el Reial decret llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l’activitat econòmica. 

Aquesta llei ha facilitat els procediments de tramitació de llicències en tots els municipis, i ha implantat els conceptes de comunicació prèvia i de declaració responsable, una facilitació de la tramitació de les activitat que ja havia iniciat la última llei de facilitació de l’any 2015.  

Contacta amb Ecopime si necessites fer un tràmit per a l’obertura d’un negoci. 

  

 

Tens dubtes?

Truca ara o omple el formulari!

SOLICITA INFORMACIÓ PERSONALITZADA