L’equip tècnic d’ECOPIME ha realitzat el seguiment i direcció d’obra externa, per encàrrec de l’Ajuntament de Vilanova del Camí per la urbanització de la Plaça Major i tram final del carrer Major.

També hem portar la coordinació de seguretat i salut en la fase d’execució.  Les obres van ser adjudicades a l’empresa Aglomerats Girona, S.A. i han tingut una durada de quatre mesos.

[Tweet “Els serveis que oferim s’adapten a les necessitats de cada administració pública. Experiència”]

L’equip director d’obra ha estat en permanent contacte amb el responsable tècnic de l’administració local i per altre banda, amb el responsable tècnic de l’empresa constructora per tal de coordinar les actuacions necessàries per al correcte desenvolupament de l’obra, incidint en el control de qualitat en fase d’execució, de costos i d’acabats a més de vetllar per al compliment estricte del projecte i del termini d’entrega de l’obra.

Així parlen els nostres clients ➾ EXPERIÈNCIA

Tens dubtes?

Truca ara o omple el formulari!

SOLICITA INFORMACIÓ PERSONALITZADA