El projecte tècnic ha estat un encàrrec del Ajuntament de Sant Martí Sesgueioles i contempla la reforma per l’adequació d’un habitatge la qual es troba situada en un edifici plurifamiliar entre mitjaneres al municipi per tal de donar-li un ús d’habitatge per a finalitats de necessitat social.

[Tweet “Elaborem els projectes d’administració pública segons les necessitats de cada organisme”]

L’equip de arquitectes tècnics d’ECOPIME ha portat a terme la redacció del projecte tècnic juntament al corresponent estudi bàsic de Seguretat i Salut. A més a més, també serà l’encarregat de la direcció tècnica d’execució en fase d’obra de reforma i de la coordinació de seguretat i salut en fase d’obra.

Es tramitarà la cèdula d’habitabilitat de l’habitatge un cop s’hagin executat les actuacions previstes al projecte tècnic per tal de poder donar-li l’ús que l’Ajuntament es proposi.

Tens dubtes?

Truca ara o omple el formulari!

SOLICITA INFORMACIÓ PERSONALITZADA