Ecopime va ser contractat per elaborar el projecte tècnic de legalització d’una instal·lació elèctrica a una escola d’anglès de Tàrrega (Urgell), com a activitat destinada a pública concurrència.

També es va realitzar l’assistència tècnica en la inspecció elèctrica inicial, per part d’una entitat de control autoritzada, així com els tràmits d’inscripció de la instal·lació davant del Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya.

 

Projecte de legalització d’instal·lacions elèctriques

Cal tenir al dia la legalització d’una instal·lació elèctrica, així com disposar de les corresponents autoritzacions, a l’hora d’iniciar una activitat així com superar les inspeccions tècniques requerides.

Tal com comentàvem en el passat article sobre els projectes tècnics i memòries per a instal·lacions elèctriques, a l’hora d’elaborar el projecte de legalització cal disposar d’un bon assessorament tècnic en la instal·lació elèctrica del local.

La legalització actua com a garantia de seguretat de les persones així com del bon funcionament dels aparells i de les instal·lacions. D’aquesta manera garantim que no posem en perill ni a les persones usuàries o que hi habiten, ni tampoc a l’immoble o local, perquè no es pateixin incendis ni electrocucions. Comptar amb l’autorització i tenir la legislació al dia també ens permet que en cas de sinistre, la companyia d’assegurances no en declini la responsabilitat.

 

Qui està obligat a passar una inspecció elèctrica periòdica?

Hi ha instal·lacions elèctriques que estan obligades a passar una inspecció periòdica i són:  instal·lacions comunes d’edificis d’habitatges amb una potència instal·lada superior als 100Kw, aparcaments de 25 places, locals de pública concurrència o d’activitats especials (com bars, centres comercials, centres educatius, etc.) i edificis de més de 15 anys sense documentació que acrediti que estan legalitzats, entre d’altres.

Actualment encara hi ha instal·lacions que no estan correctament legalitzades o que no duen a terme les inspeccions tècniques que haurien de passar. Això pot provocar sancions que es poden evitar fàcilment amb la seva legalització periòdica.

El procediment de la legislació de les instal·lacions elèctriques ja existents a Catalunya s’estableix a la instrucció 10/2005 i les posteriors 3/2010 i 9/2012, publicat per la Generalitat de Catalunya.

 

A Ecopime estem al seu servei

A Ecopime també ens encarreguem dels tràmits d’inscripció al Canal Empresa de Generalitat de Catalunya, ja que les instal·lacions de generació, transport i distribució d’electricitat han de comptar amb la seva corresponent autorització.

La resta d’instal·lacions elèctriques s’han d’inscriure al Registre d’Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya (RITSIC). Les inspeccions tècniques han de ser realitzades per una empresa competent, com Ecopime.

Contacti amb nosaltres per assessorar-se i informar-se de tot el que necessita.

 

 

Imatge: Mrsiraphol / Freepik

Tens dubtes?

Truca ara o omple el formulari!

SOLICITA INFORMACIÓ PERSONALITZADA