Recentment l’equip d’Ecopime hem treballat en l’elaboració de la comunicació prèvia d’activitat per a un taller d’embalatges industrials al municipi d’Òdena (Barcelona).

Fer una comunicació prèvia requereix d’un projecte i certificat tècnic elaborat i signat per un professional competent en la matèria (col·legiat com a arquitecte, enginyer o arquitecte tècnic), per aquest motiu l’empresa va confiar en el nostre equip.

A Ecopime elaborem els projectes i les certificacions tècniques que necessites per fer realitat el teu projecte.

Què és una comunicació prèvia d’activitat?

La comunicació prèvia d’activitat és un tràmit que han de realitzar les empreses que necessiten obtenir la llicència d’obertura o llicència d’activitats per a desenvolupar la seva activitat, siguin d’incidència ambiental baixa o molt baixa.

Es presenten per comunicació prèvia amb projecte i certificat tècnic totes les activitat així classificades d’acord amb la llei 18/2020, de 28 de desembre, de facilitació de l’activitat econòmica.

Com fer una comunicació prèvia d’activitat?

Per a comunicar una activitat cal presentar al registre de l’ajuntament en qüestió tota la documentació que requereix. Cada administració té uns criteris establerts, però es podria resumir en:

  • Fotocòpia del CIF/NIF
  • Projecte i certificat tècnic
  • Contracte de lloguer
  • Referència cadastral
  • Pagament de les corresponents quotes municipals

Un cop presentada tota la documentació i pagades les taxes, el local ja disposa del permís d’obertura de manera legal.

Amb la comunicació prèvia amb projecte i certificat tècnic, l’administració pública deixa tota la responsabilitat a l’enginyer que l’activitat s’adequa a la normativa vigent.

Presentat el projecte a l’Ajuntament, els serveis tècnics municipals verifiquen que el local compleixi amb la normativa nacional, autonòmica i local, motiu pel qual és important la contractació d’un tècnic de confiança que garanteixi el compliment de la normativa aplicable.

 

A Ecopime t’acompanyem en tot el procés de comunicació prèvia d’activitat, i preparem el projecte i certificat que necessites per iniciar el teu negoci. Informa-te’n sense cap compromís.

Tens dubtes?

Truca ara o omple el formulari!

SOLICITA INFORMACIÓ PERSONALITZADA