A l’hora de fer reformes en una propietat és imprescindible saber quin tipus de permís d’obres necessites per a evitar multes i inspeccions de l’ajuntament, i poder tirar endavant el procés de rehabilitació del teu habitatge sense cap complicació. L’equip d’Ecopime vam ser els encarregats de l’elaboració de la comunicació d’obres per a la reforma interior d’un habitatge al carrer Camil Fabra de Barcelona.

El permís d’obres és una llicència condicionada pel tipus d’habitatge a reformar i de l’ajuntament competent; és a dir, en funció de la complexitat del projecte, caldrà complir amb uns requisits o altres.

A Ecopime estudiem el teu projecte i t’assessorem en tots els permisos que la teva obra requereix.

En el cas del nostre client, la normativa que calia seguir era la corresponent a l’Ajuntament de Barcelona. Aquest era l’encarregat de determinar el tipus de llicència d’obra (major o menor) que el nostre client havia d’obtenir i la comunicació prèvia.

 

Què necessito per a la reforma d’un habitatge?

Donat que, com hem dit, cada Ajuntament disposa d’una normativa diferent, a continuació exposem els permisos que cal comptar en el cas de l’administració de Barcelona. Aquests són els següents:

Assabentat o comunicat

En cas d’obres simples i de poca complexitat, que no requereixen ni revisió tècnica ni permís municipal, només caldrà elaborar un comunicat o assabentat. Aquesta llicència permet fer obres sense modificar la distribució de l’immoble.

Comunicat d’Obra Menor Immediata

Per a casos on es requereixi efectuar obres de reforma interior, incloent la modificació de la distribució interior, amb la possibilitat d’afectació puntual de l’estructura, caldrà la supervisió de tota la documentació per part d’una entitat de control homologada per l’ajuntament.

Per aquest tipus de llicència cal disposar d’un tècnic competent per a la redacció del Projecte Tècnic, així com la direcció de les obres i la coordinació de la seguretat i salut.

Un cop sol·licitada la llicència i pagades les taxes corresponents, les obres es poden començar.

Comunicat d’Obra Menor Diferida

Aquest tipus de comunicat serveix per realitzar les mateixes obres que el tipus anterior, i també es necessita la supervisió de tota la documentació per part d’una entitat de control homologada per l’ajuntament. L’arquitecte tècnic ha de redactar el projecte tècnic, així com assumir la direcció de les obres i la coordinació de seguretat i salut.

En aquest cas la diferència és que cal esperar l’aprovació municipal per tal d’iniciar les obres.

Llicència d’Obra Major

Per a grans obres, com obres noves, restauracions de façanes o grans rehabilitacions, cal una llicència d’obra major.

 

Contacta amb Ecopime si has de fer obres al teu immoble. T’assessorem en tot el procés.

Tens dubtes?

Truca ara o omple el formulari!

SOLICITA INFORMACIÓ PERSONALITZADA