La cèdula d’habitabilitat és un document obligatori per a tots els habitatges, que acredita el compliment dels requisits mínims d’habitabilitat i que confirma que l’edifici és apte per ser destinat a residència.

Disposar d’ell és imprescindible a l’hora de llogar i vendre un habitatge i per contractar els serveis de les companyies de subministrament d’aigua, gas, electricitat o telecomunicacions.

Existeixen dos tipus de cèdules d’habitabilitat: de primera i de segona ocupació. Les de primera són per a habitatges nous o que hagin estat resultat d’una gran rehabilitació, i les de segona són per a habitatges utilitzats o que preexisteixen.

[Tweet “Disposar del certificat d’habitabilitat és essencial per llogar i vendre un habitatge.”]

Per què necessito la cèdula dhabitabilitat?

La funció de la cèdula d’habitabilitat és acreditar l’habitabilitat i la solidesa de l’immoble, i contribueix a fomentar que els edificis compleixin i mantinguin unes condicions d’habitatge dignes al llarg del temps. Els requisits que ho determinen s’estableixen en el decret 141/2012 de la Generalitat de Catalunya.

Si un habitatge no reuneix els requisits d’habitabilitat, no pot obtenir la cèdula fins que no es duguin a terme les obres pertinents.

[Tweet “El certificat d’habitabilitat acredita l’habitabilitat i la solidesa de l’immoble.”]

Com sol·licitar la cèdula dhabitabililtat?

Cal contactar amb un arquitecte tècnic per tal de disposar del certificat d’habitabilitat, així com dur a terme els tràmits corresponents a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, els quals no pot gestionar directament el propietari de l’immoble.

El certificat d’habitabilitat cal que sigui degudament presentat formalitzat i, en alguns casos, amb documentació complementària. A part, també s’han de pagar unes taxes.

Contacta amb Ecopime per obtenir la teva cèdula d’habitabilitat.

[Tweet “Necessita obtenir el seu certificat d’habitabilitat? Contacti amb @Ecopime.”]

Tens dubtes?

Truca ara o omple el formulari!

SOLICITA INFORMACIÓ PERSONALITZADA