Ha pensat emprendre i necessita assessorament per a obrir un negoci? Vol saber com sol·licitar l’obertura d’una empresa o dur a terme les obres necessàries per adequar un local comercial? A Ecopime acompanyem i assessorem a emprenedors per tal de posar a la seva disposició tots els nostres coneixements i ajudar-los a que puguin iniciar el seu negoci de manera exitosa i segura.

Aprofiti l’oportunitat de tenir un equip amb experiència al teu costat.

Obres menors per a l’adequació d’un local comercial

Recentment l’equip d’Ecopime hem realitzat el projecte d’obres menors per a l’adequació d’un local comercial de venda de productes cosmètics al Centre Comercial La Maquinista, amb el corresponent buidat previ de l’interior del local que ocupava una altra marca comercial.

Les obres que s’hi havia de realitzar van ser la instal·lació de nous tancaments de vidre de seguretat, la col·locació dels rètols, la retirada de terra ceràmic i la instal·lació de nou terra de parquet. També es va col·locar un nou aplacat decoratiu de fusta, la instal·lació elèctrica, d’aigua, climatització de ventilació i el mobiliari expositor.

Llicència d’obres menors

La llicència d’obres menors sempre s’ha de sol·licitar per tal de poder dur a terme obres d’un local. En aquest cas, són menors les que compten amb una escassa complexitat constructiva i econòmica, com per exemple les modificacions de les disposicions de l’interior dels edificis.

En cas que les obres impliquin la modificació dels usos de l’edifici, caldria efectuar una obra major, on també es troben les obres d’ampliació de superfícies, volum o alçada, o bé rehabilitacions integrals d’edificis existents.

[Tweet “Vol efectuar obres menors al seu edifici? Contacti amb @Ecopime.”]

Per tal de sol·licitar una obra menor, cal disposar d’una memòria descriptiva que justifiqui l’adequació de l’obra a les normes urbanístiques i les normes d’habitabilitat i disseny, així com garantir que no es veurà afectada la seguretat estructural de l’immoble.

A Ecopime Projects li preparem la memòria descriptiva de la seva obra.

Serveis a emprenedors per a l’obertura d’un negoci

[Tweet “A @Ecopime l’assessorem per tal de garantir-li total seguretat a l’obertura del seu negoci.”]

Iniciar un nou negoci i transformar una idea en projectes requereix d’unes obligacions i uns tràmits imprescindibles. L’equip d’Ecopime l’acompanya i l’assessora en tot el procés de creació del seu negoci, ajudant-lo a gestionar tots els requisits legals que necessita.

En aquest sentit, algun dels serveis que pot ser que requereixi, són:

  • Sol·licitar la compatibilitat urbanística de l’activitat
  • Conèixer si pot instal·lar la seva activitat a la zona/local on té previst
  • Redactar els projectes tècnics d’obra menor
  • Reformar i adequar el local per a una nova activitat
  • Instal·lar els rètols per al seu negoci
  • Redactar els projectes d’obertura d’activitat
  • Modificar o ampliar activitats existents
  • Crear l’estudi i projecte acústic per a l’obertura de l’activitat

 

Contacti amb Ecopime si necessita assessorament per a l’obertura d’un negoci, així com per efectuar tots els tràmits que necessita.

Tens dubtes?

Truca ara o omple el formulari!

SOLICITA INFORMACIÓ PERSONALITZADA