El Pla d’Autoprotecció (PAU) és un document molt important per tal de garantir una idònia actuació en cas d’emergència i en el qual es detalla el protocol d’actuacions a seguir i les persones responsables de portar a terme cadascuna de les actuacions que cal realitzar quan ens trobem davant d’una situació de risc.

ECOPIME ha redactat el Pla d’Autoprotecció de l’Ateneu situat dins del nucli de Sant Martí de Tous. Aquest pla defineix un protocol d’actuació i en designa els responsables per tal de garantir la seguretat en cas de tenir algun incident en l’edifici i coordina la seva implantació.

Els plans d’autoprotecció són obligatoris en algunes activitats segons el que s’especifica a la normativa vigent.

Tens dubtes?

Truca ara o omple el formulari!

SOLICITA INFORMACIÓ PERSONALITZADA