BLOG

Oberta la convocatòria de subvencions per a la instal·lació d’energia solar fotovoltaica a Igualada

Oberta la convocatòria de subvencions per a la instal·lació d’energia solar fotovoltaica a Igualada

L’Ajuntament d’Igualada, per tal de contribuir a l’impuls de l’ús d’energies renovables al municipi, ha presentat una concessió d’ajuts per a la instal·lació d’energia solar fotovoltaica, així com també per a sistemes híbrids de fototèrmia, als immobles d’ús residencial, unifamiliars i plurifamiliars, ubicats a la ciutat d’Igualada.

La subvenció pot arribar al 30% del pressupost protegible, amb un límit de 1.500€ en el cas d’instal·lacions en immobles unifamiliars i d’instal·lacions individuals en immobles plurifamiliars; i amb un límit de 2.500€ en instal·lacions compartides en immobles plurifamiliars.

A Ecopime gestionem tots els tràmits previs a la col·locació d’energia solar fotovoltaica perquè puguis gaudir de l’ajut econòmic.

La instal·lació cal que comenci dins l’any de convocatòria de la subvenció, és a dir aquest 2021, i podrà justificar-se la seva realització fins el 15 de gener del 2022.

No seran objecte de subvenció aquelles instal·lacions d’aprofitament de l’energia solar en edificis que per normativa hagin de disposar d’aquestes; ni les instal·lacions que es projectin en edificis fora d’ordenació o amb un volum disconforme amb el planejament vigent.

Energia solar fotovoltaica i sistemes híbrids de fototèrmia

L’energia solar fotovoltaica és una font d’energia renovable que utilitza la radiació solar per tal de produir electricitat. Existeixen dos tipus de plantes fotovoltaiques, les que estan connectades a la xarxa i les que no. En el cas de les que compten amb central fotovoltaica, l’energia que produeixen els panells es condueix a la xarxa elèctrica; mentre que amb els generadors d’autoconsum,  part de l’electricitat generada la consumeix el propi productor de la llar, i la resta va a parar a la xarxa.

Pel que fa als sistemes híbrids de fototèrmia, es tracta d’un compost que combina una instal·lació fotovoltaica amb un acumulador d’aigua calenta sanitària elèctric. La instal·lació fotovoltaica subministra electricitat al termo acumulador, i l’energia elèctrica s’utilitza per a la producció de calor. És a dir, l’energia elèctrica que s’hi genera es transforma en energia tèrmica que s’acumula en escalfar l’aigua continguda a l’acumulador d’aigua calenta sanitària.

Com he de tramitar la subvenció?

Informa’t de tot el procés de tramitació a través del portal de l’Ajuntament d’Igualada, o contacta amb Ecopime i et guiem en tot el procediment.

Tens dubtes?

Truca ara o omple el formulari!

SOLICITA INFORMACIÓ PERSONALITZADA