A Ecopime hem dut a terme la comunicació d’activitat a Barcelona i assabentat d’obres d’una botiga de roba que es troba al carrer Balmes de Barcelona. 

Per a presentar la comunicació d’activitat a l’ajuntament, aquest ha d’estar realitzat i signat per un professional tècnic capacitat per a dur a terme el projecte, ja que requereix aspectes complexos. 

L’assabentat no necessita ser redactat per un professional perquè no demana cap documentació específica. 

En aquest cas, l’equip d’Ecopime ens hem encarregat de l’execució del projecte i gestió de la presentació d’ambdues comunicacions. 

Quan s’ha de fer una comunicació d’activitat a Barcelona?

S’ha de presentar a l’ajuntament quan hi ha la intenció de començar una activitat o posar en funcionament una instal·lació tècnica innòcua com un ascensor o un aire condicionat de baixa potència. En aquest cas no és necessària la llicència prèvia d’activitats a l’hora de realitzar les instal·lacions, però s’ha de sol·licitar un permís d’obres si fos necessari. 

Per saber si una instal·lació o activitat és innòcua ha d’estar compresa a l’annex III.3 de l’Ordenança municipal d’activitats i d’intervenció integral de l’administració ambiental. 

En el cas de Barcelona, si l’activitat que s’ha d’iniciar es troba compresa dins del pla d’usos del districte, s’haurà de sol·licitar un informe urbanístic previ. 

Què és l’assabentat d’obres?

Es comunica a l’ajuntament les obres que s’executaran sense necessitat d’acompanyar-la amb documentació. Un cop s’ha presentat la comunicació al registre municipal, aquestes obres es poden iniciar a partir del següent dia i s’han de finalitzar en un període de tres mesos. 

S’ha de comunicar l’assabentat en el cas de: 

  1. Obres a l’interior dels edificis que no modifiquin la distribució, l’estructura o la façana, en edificis que no estiguin catalogats ni protegits urbanísticament.  
  2. Actuacions de neteja i arranjament de jardins i solars que no impliquin tala d’arbrat. 

A Ecopime treballem per oferir-te un servei complet en què gestionem el teu projecte i tots els seus tràmits per aconseguir el seu èxit en l’execució. 

Tens dubtes?

Truca ara o omple el formulari!

SOLICITA INFORMACIÓ PERSONALITZADA