BLOG

Projecte d’arquitectura per la rehabilitació energètica de masia d’aguilar de segarra

PROJECTE D’ARQUITECTURA PER LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DE MASIA D’AGUILAR DE SEGARRA

Hem redactat el projecte tècnic d’arquitectura per la rehabilitació energètica d’una masia aïllada situada al municipi d’Aguilar de Segarra al Bages.

Les actuacions que contempla el projecte d’arquitectura són principalment la renovació integral de la coberta de l’edifici aconseguint un estalvi energètic significatiu amb l’aplicació de d’un bon aïllament tèrmic en aquest envolvent de l’edifici a més de la construcció d’un nou forjat per tal de separar les dues plantes que formen part de la masia a rehabilitar. Els projectes de cases en què ECOPIME està treballant sempre hi tenen un paper principal i molt important els diversos criteris a nivell d’eficiència energètica tant a nivell de reducció de la demanda amb aplicació d’un bon aïllament interior o exterior, tancaments amb ruptura de puente tèrmic i d’altres actuacions per la reducció dels costos de consum de energia com és el cas que estem tractant, la previsió de la instal·lació d’una caldera de biomasa per la producció d’aigua calenta sanitària i de calefacció per l’habitatge.

A més a més dels treballs de redacció del projecte, també hem realitzat la coordinació en matèria de seguretat i salut en el treball en la fase d’execució del projecte tècnic de rehabilitació de la casa.

Tens dubtes?

Truca ara o omple el formulari!

SOLICITA INFORMACIÓ PERSONALITZADA