ECOPIME PROJECTS s’encarregarà de l’assessorament tècnic en matèria d’enginyeria i d’arquitectura a més d’altres aspectes com poden ser les recomenacions per la millora i la optimització de processos productius que porta a terme l’empresa i d’altres aspectes a nivell d’ interpretació de novetats a nivell legal que afecten l’activitat desenvolupada per FEMAREC.

[Tweet “T’assessorem amb solvència en el camp de l’enginyeria i l’arquitectura “]

Aquesta coneguda i reconeguda empresa barcelonesa ha encarregat a l’equip tècnic multidisciplinar d’ECOPIME els serveis a nivell d’assessorament tècnic d’enginyeria i d’arquitectura amb la finalitat de contribuïr en el seu funcionament i  en les millores continues que requereixi l’activitat de l’empresa. Aquests contemplen un ampli conjunt de serveis amb la finalitat de millorar la seguretat i fiabilitat en els processos i treballs que s’estan portant a terme desde l’empresa.

Tens dubtes?

Truca ara o omple el formulari!

SOLICITA INFORMACIÓ PERSONALITZADA