ENGINYERIA
ARQUITECTURA

BLOG

Certificat energètic en fase de projecte per habitatge aïllat situat al municipi de Sant Cugat del Vallès

3Des de la divisió d’arquitectura tècnica d’ECOPIME s’ha confeccionat el certificat energètic per a un habitatge unifamiliar situat al municipi de Sant Cugat del Vallès. Concretament estarà situat al carrer Bolivia de municipi i serà de tipus aïllat.

El certificat energètic en fase de projecte avalua el compliment dels documents HE del Codi Tècnic de l’Edificació a més a més d’aconseguir visualitzar la qualificació energètica de l’habitatge en fase d’elaboració de projecte bàsic i executiu.

S’ha elaborat per mitjà del programa de certificació energètica CERMA, versió 4.0., i tramitat telemàticament al ICAEN (Institut Català de l’Energia).

Tens dubtes?

Truca ara o omple el formulari!

SOLICITA INFORMACIÓ PERSONALITZADA