3Des de la divisió d’arquitectura tècnica d’ECOPIME s’ha confeccionat el certificat energètic per a un habitatge unifamiliar situat al municipi de Sant Cugat del Vallès. Concretament estarà situat al carrer Bolivia de municipi i serà de tipus aïllat.

El certificat energètic en fase de projecte avalua el compliment dels documents HE del Codi Tècnic de l’Edificació a més a més d’aconseguir visualitzar la qualificació energètica de l’habitatge en fase d’elaboració de projecte bàsic i executiu.

S’ha elaborat per mitjà del programa de certificació energètica CERMA, versió 4.0., i tramitat telemàticament al ICAEN (Institut Català de l’Energia).

Tens dubtes?

Truca ara o omple el formulari!

SOLICITA INFORMACIÓ PERSONALITZADA