Som especialistes en disseny i legalització d’instal·lacions solars fotovoltaiques destinades a l’autoconsum!

Disseny i legalització de plaques solars i energia fotovoltaica d’autoconsum? 

 • Disseny inicial de la proposta d’instal·lació i estudi preliminar detallat
 • Tramitació de la comunicació d’obres menors davant de l’Ajuntament per a l’obtenció del permís corresponent. També podem gestionar el permís necessari a nivell d’ocupació de la via pública per treballs de descàrrega del material.
 • Direcció i assistència tècnica en fase d’execució de la instal·lació fotovoltaica
 • Gestions d’intermediació amb la companyia distribuïdora d’energia elèctrica per l’obtenció del Nº CAU de la instal·lació prevista.
 • Redacció de memòria tècnica o de projecte de legalització de la instal·lació solar fotovoltaica.
 • Emplenat de documentació tècnica que haurà de signar l’empresa instal·ladora.
 • Tramitació de la inscripció de la nova instal·lació elèctrica (RITSIC) al Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya.
 • Tramitació de la inscripció del Registre d’Autoconsum de Catalunya (RAC) al Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya.
 • Gestions d’intermediació amb la companyia comercialitzadora per a l’actualització del contracte per tal d’incorporar-hi la nova instal·lació d’autoconsum.

A ECOPIME PROJECTS trobareu:

 • Agilitat i rapidesa en els tràmits
 • Solvència tècnica contrastada

A qui dirigim els nostres serveis?

 • Empreses instal·ladores
 • Particulars i PIME’s
 • Administracions públiques

Quins altres serveis et podem oferir?