Els serveis que s’ofereixen són adaptats a les necessitats
de cada administració pública amb un tracte professional i directe

Assessorament tècnic  extern

  • Administracions que requereixen de tècnics externs per a consultes, emissió d’informes i assessorament per a temes diversos

Projectes d’activitat

  • Adreçat a la legalització ambiental de l’activitat en equipaments i edificis públics

Projectes executius d’instal·lacions en edificis públics (rehabilitació i nova construcció)

  • En reformes integrals d’edificis dimensionant les instal·lacions amb criteris d’eficiència energètica
  • Dimensionat de totes les instal·lacions (elèctriques, climatització, renovació d’aire, protecció contra incendis, seguretat, gas,…) per a edificis de nova construcció

Direcció i coordinació d’obra i de seguretat i salut de projectes

  • El servei de coodinació i direcció de SS en obres promogudes per les administracions públiques

Redacció de memòries tècniques valorades d’actuacions en edificis públics

  • Per a sol·licitud d’ajuts a administracions públiques
  • Per a valorar la viabilitat tecnico-econòmica d’inversions en edificis púbics
  • Per a projectes de renovació de l’enllumenat públic i d’altres sistemes d’estalvi energètic
Veure algun dels nostres treballs
Estudi luminic en llocs de treball del Consell Comarcal de l'Alt Penedès
Estudi luminic en llocs de treball del Consell Comarcal de l'Alt Penedès
Projecte de reforma de la instal·lació elèctrica i contra incendis de l'espai social Rovy de Vilanova del Camí -Ecopime
Projecte de reforma de la instal·lació elèctrica i contra incendis de l'espai social Rovy de Vilanova del Camí -Ecopime
Legalització de la instal·lació elèctrica en aparcament municipal a Vilanova del Camí
Legalització de la instal·lació elèctrica en aparcament municipal a Vilanova del Camí
Pla autoproteccio Llar Infants municipi Carme - Ecopime
Pla autoproteccio Llar Infants municipi Carme - Ecopime