Els nostres serveis destinats a habitatges són molt diversos però
tots ells estan pensats en analitzar-los i a ser possible, millorar-los

Elaboració d’Inspeccions Tècniques en Edificis (ITE)

 • Quan es volen sol·licitar ajuts a l’administració pública, és OBLIGATORI disposar de la ITE.
 • En funció de la seva antiguitat té l’obligatorietat de realitzar-se en una data o bé en una altre.

Cèdul·la d’habitabilitat o certificat d’habitabilitat

 • En casos que l’administració local ho requereixi
 • En casos de COMPRA VENDA d’immobles
 • Per la contractació d’alguns serveis per al seu habitatge
 • La seva validesa és de 15 anys.
 • Necessita també el certificat d’eficiència energètica?

Projectes bàsics de reforma interior en habitatges

 • En cas de voler reformar l’interior d’un habitatge, li oferim el disseny i dimensionat de tot el tràmit necessari per obtenir l’autorització municipal per a portar-lo a terme.

Projectes tècnics per adaptació a nivell d’accessibilitat i millora de les condicions d’habitabilitat en edificis plurifamiliars

 • Són necessaris en immobles antics els quals els sigui necessari una reforma important (moltes vegades emana de una ITE)
 • En cas de voler optar a ajuts de la Generalitat de Catalunya (hi ha una línia anual específica per aquest tipus d’edificis), caldrà elaborar aquest tipus de projecte.
 • Assessorem i coordinem tot el procés d’execució de la posterior obra, supervisant als industrials implicats i procedint a les legalitzacions que siguin necessàries (moltes vegades implica una legalització de la instal·lació elèctrica dels serveis comuns d’escala (SCE).
Projecte de reforma d'habitatge unifamiliar a Igualada
Projecte de reforma d'habitatge unifamiliar a Igualada

Inspecció tècnica d'edificis (ITE)

Tramitació de cèdul·les d'habitabilitat a l'agència de l'habitatge

Veure algun dels nostres treballs