Necessites la companyia d’un equip que coordini amb solvència els
requisits legals i tècnics que optimitzen el desenvolupament de la teva obra o projecte.

Projectes bàsics i executius d’obra major per a habitatges

  • Constructors que volen portar a terme un encàrrec d’un client
  • Clients particulars interessats en edificar un habitatge nou a un solar existent
  • Elaborem un estudi previ amb dues o tres propostes/possibilitats.

Direcció d’execució i control de qualitat durant el transcurs de l’obra

  • Tot projecte de nova construcció requereix d’aquesta figura durant el transcurs de l’obra.
  • Oferim un servei àmpliament qualificat amb un seguiment molt acurat i personalitzat en el seu projecte

Coordinació tècnica de seguretat i salut

  • Controlem i supervisem tots el procés constructiu des del punt de vista de la seguretat i salut en l’execució del projecte.
Veure algun dels nostres treballs
Projecte urbanístic de circuit tècnic a Santa Maria de Miralles
Projecte urbanístic de circuit tècnic a Santa Maria de Miralles
Projecte de construcció de nucli d'oficines de taller del metall a Els Prats de Rei