Redactem El Projecte D’obres I D’activitat Per A Una Nau Industrial A Santa Coloma De Queralt

Redactem el projecte d’obres i d’activitat per a una nau industrial a Santa Coloma de Queralt

Recentment, l’equip d’Ecopime hem treballat en el projecte d’obres i d’activitat per a una nau industrial destinada a l’emmagatzematge, a Santa Coloma de Queralt. La nau, d’una superfície de 10.000m2, requeria una llicència que acredités que el recinte compleix la…

Continuar llegint
Necessita Un Arquitecte Tècnic O Un Aparellador?

Necessita un arquitecte tècnic o un aparellador?

A l’hora d’executar qualsevol obra és necessari contractar un aparellador, un arquitecte tècnic o un enginyer d’edificació; agents responsables d’intervenir en les etapes del procés de construcció i durant el cicle d’edificació. Les diferents competències que tenen responen a la…

Continuar llegint
Llicència D’activitat Per A Una Nau Industrial

Llicència d’activitat per a una nau industrial

El departament d’activitats d’Ecopime va realitzar els tràmits del projecte per a l’obtenció de la llicència d’activitat per a l'obertura d’una empresa dedicada a construcció de maquinària per la industria alimentaria, a les Franqueses del Vallès. Per tal de tramitar…

Continuar llegint

Redacció de projecte per l’activitat i dimensionat de les instal·lacions magatzem del Ajuntament d’Igualada

ECOPIME va ser l’empresa encarregada de revisar tots els aspectes a nivell de llicència ambiental d’activitat per les noves instal·lacions de la nau per la brigada municipal situada al Polígon Industrial de Les Comes d’Igualada. L’activitat tracta d’una nau d’una…

Continuar llegint