Alda Instalaciones De Terrassa Contracta L’assessorament Tècnic A Ecopime En Matèria D’instal·lacions Contra Incendis Per Tal De Portar A Terme Els Seus Treballs

Alda instalaciones de Terrassa contracta l’assessorament tècnic a ecopime en matèria d’instal·lacions contra incendis per tal de portar a terme els seus treballs

Aquesta empresa de nova creació ha signat un acord mercantil amb ECOPIME PROJECTS per per l’assessorament tècnic extern a nivell d’instal·lacions contra incendis tant a nivell d’ instal·lacions com també a nivell de projectes de dimensionat i càlcul de les mateixes, projectes de llicències d’activitat en industries i d’altres serveis de projectes d’enginyeria i d’arquitectura en els que les dues empreses poden col·laborar mútuament.

L’empresa requeria d’un servei tècnic d’assessorament a nivell d’enginyeria en el seu àmbit principal de treball com és el de les instal·lacions contra incendis. ECOPIME prestarà un servei d’assessorament tècnic a aquesta empresa amb l’objectiu principal que cumpleixi amb tots els requeriments tècnics necessaris en la execució de les seves instal·lacions.

Compartir